Загальна нормативно-правова база

 •     Закон України Про освіту

 •     Закон України Про загальну середню освіту

 •     Державний стандарт базової і повної середньої освіти -2004

 •     Державний стандарт базової і повної середньої освіти - чинний

 •     Державний стандарт базової і повної середньої освіти - 2013

 •     Національна доктрина розвитку освіти

 •     Державна програма Вчитель

 •     Конвенція про права дитини

 •     Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

 •     Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

 •     Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу