Санітарно-гігієнічні вимоги

  •     Державні санітарні правила і норми влаштування кабінетів - ДСанПіН 5.5.2.008-01

  •     Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

  •     Правила користування електричною енергією

  •