Готуємось до ЗНО

Інформація, яка часто зустрічається на ЗНО з біології

Модифікаційна мінливість
 
1. У всіх занурених у воду особин стрілиці (стрілолист) утворюються довгі і короткі листки, а в тих, що ростуть на сухолоді, - стрілоподібні. У рослин, частково занурених у воду, формуються листки обох типів.
 
2. У людини та тварин кількість та якість спожитої їжі впливають на розміри тіла.
 
3. У дрібного рачка артемії ступінь опушеності задньої частини черевця залежить від солоності води: вона тим більша, чим нижча концентрація солей у воді.
 
4. Чим більше часу перебувати на сонці, тим інтенсивніша засмага.
 
5. Чим вище людина підіймається у гори і чим триваліше вона перебуває в умовах високогір'я, тим більша кількість еритроцитів в її крові.
 
6. Квітки льону яскравіші за вищої температури довкілля.
 
7. Рослина солянка змінює забарвлення пагонів від зеленого до червоного пропорційно зростанню концентрації натрій хлориду у грунтовому розчині.
 
8. Модифікації, які можуть зберігатися протягом всього життя особини. Викривлення кісток нижніх кінцівок у людини, що в дитинстві перехворіла на рахіт, зберігається протягом усього її життя.
 
9. Ті з личинок медоносної бджоли, що розвиваються в особливих великих комірках стільників і живляться лише “молочком”, яке виробляють особливі залози робочих особин, розвиваються в цариць. А ті, яких вигодовують пергою (сумішшю меду і пилку) у комірках звичайних розмірів, згодом стають робочими особинами — нездатними до розмноження самками.
 
10. Довготривалі модифікації. У колорадського жука темне забарвлення залежить від температури навколишнього середовища. Після витримування лялечок за високих температур у цитоплазмі деяких клітин накопичуються молекури іРНК, які зберігають інформацію про структуру певного білка, що спричинює зміну забарвлення. Разом із цитоплазмою яйцеклітини ці іРНК передаються нащадкам й зумовлюють забарвлення, притаманне батькам, хоча самі нащадки розвивалися за нижчих температур. Але через кілька поколінь концентрація таких молекул іРНК знижується і зрештою стає недостатньою для прояву темного забарвлення.
 
11. Модифікація без пристосувального характеру виникає тоді, коли організм опиняється в незвичних умовах. Якщо затінити нижню частину стебла картоплі, то на най почнуть утворюватися надземні бульби.
 
Комбінативна мінливість
 
Джерела комбінативної мінливості:
1) кросинговер;
2)незалежне розходження хромосом у мейозі;
3)випадкова зустріч гамет під час запліднення.
Усі три джерела комбінативної мінливості діють одночасно та незалежно одне від одного. Комбінативну мінливість крім організмів, які розмножуються статево, також спостерігають і в організмів, які розмножуються нестатевим способом або вегетативно.

Прикладом комбінативної мінливості може бути поява нащадків із новими, нетиповими для батьків комбіна ціями ознак, як у дослідах Менделя з горохом (насіння жовтого кольору зі зморшкуватою поверхнею і насіння зеленого кольору з гладенькою поверхнею) і Моргана – з дрозофілами (сіре тіло й недорозвинені крила, чорне тіло та нормальні крила).
 
Мутаційна мінливість
 
1. Чоловіки ХХУ - найчастіше, ХУУ, ХХХУ, ХУУУ, ХХУУ, ХХХХУ, ХХХУУ — високий зріст, видовжені кінцівки, відносно короткий тулуб, безпліддя, схильність до ожиріння, кволість, розумова відсталість.
2. Зайва 8 — ма хромосова — косоокість, короткопалість, збільшення розмірів вух, носа, незначна розумова відсталість.
3. Зайва 21 — ша хромосова - синдром Дауна.
4. У разі втрати короткого плеча 5 — ї хромосоми спостерігають синдром “котячого крику”.
5. Втрата 21 — ї хромосоми викликає важку форму білокрів'я.
 

В ЗНО часто зустрічаються прізвища найвідоміших біологів. Їх також варто запам'ятати!

М. Шлейден і Т. Шванн — клітинна теорія.
Рудольф Вірхов — доповнив клітинну теорію «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження материнської клітини шляхом поділу»
Д. Івановський — уперше описав віруси.
Ч. Дарвін — теорія еволюції.
Грегор Мендель — закономірності спадковості та мінливості.
Жан Батист Ламарк — вперше сформулював думку про еволюцію органічного світу. Ввів термін “біологія”.
Роберт Гук — ввів термін “клітина”.
Карл Лінней — засновник систематики та бінарної номенклатури.
Арістотель - “батько” зоології.
Теофраст — “батько” ботаніки, учень Арістотеля.
М. І. Вавілов — відкрив закон гомологічних рядів спадкової мінливості.
Іоганн Фрідріх Мішер — відкрив ДНК.
Френсіс Крік і Джеймс Уотсон (Ватсон) — відкриття подвійної спіралі ДНК.
Френсіс Крік і Джеймс Уотсон (Ватсон), Розалінда Франклін, Моріс Уїлкінс (Вілкінс) — сформулювали “правило Чаргаффа”, відкрили матричний синтез білків.
В. Н. Сукачов — вчення про біогеоценози.
А. Теслі (Тенслі) — ввів термін “екосистема”.
В. І. Вернадський — вчення про біосферу.
Е. Зюсс — ввів поняття “біосфера”.
Ернст Геккель — засновник філогенетичного напряму дослідження.
 

Не завжди в умові задачі з молекулярної біології ви знайдете необхідні дані, тому для швидкого розв'язання таких задач потрібно знати:

ДНК - А (аденін) , Т (тимін) , Г (гуанін) , Ц (цитозин) .
РНК - А (аденін) , У (урацил) , Г (гуанін) , Ц (цитозин) .
Видатний учений Е. Чаргафф визначив, що ці нуклеотиди в нуклеїнових кислотах розташовуються комплементарно, причому загальна кількість пуринів дорівнює загальній кількості піримідинів: (А + Т) + (Г + Ц) = 100% в ДНК ; (А + У) + (Г + Ц) = 100 % в РНК.
Одну амінокислоту кодує 3 нуклеотиди.
Маса одного нуклеотида = 345 атомних одиниць маси (а.о.м.)
Довжина одного нуклеотида 0,34 нм
 
Маса однієї амінокислоти = 100 а.о.м. 
 

Допомога в підготовці до ЗНО

 
 
 

ЗНО-2018. Навчально-методичний онлайн-комплекс з біо логії для учнів основної та старшої школи

ЗНО-2018. Навчально-методичний онлайн-комплекс з біології для учнів основної та старшої школи

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 01.02.2018 №22.1/12-Г-70).

 

Завдання і відповіді пробного ЗНО 2018 року

Майбутні абітурієнти, які не брали участь у пробному тестуванні з певних предметів, можуть ознайомитись із тестовими завданнями та перевірити свої знання самостійно.osvita.ua/test/advice/60535/

Пройти тестування ЗНО 2016              

Курс "Автостопом по біології"

EdEra та «Освіторія» створили онлайн-курс «Автостопом по біології». Він допоможе підготуватися до ЗНО, а також доведе, що наука – це дійсно цікаво та навіть весело!

Автори курсу, Влад та Аня, допоможуть розібратися у найскладніших темах ЗНО. Це, зокрема, цитологія і основи молекулярної біології, генетика, ботаніка і фізіологія людини.courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Osvitoria+BIO+1/about

Графік проведення ЗНО у 2018 році:

МАТЕМАТИКА                                           22 травня
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА            24 травня
ІСПАНСЬКА МОВА                                    29 травня
НІМЕЦЬКА МОВА                                      29 травня
ФРАНЦУЗЬКА МОВА                                 29 травня
АНГЛІЙСЬКА МОВА                                  01 червня
БІОЛОГІЯ                                               04 червня
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ                                     06 червня
ГЕОГРАФІЯ                                               08 червня
ФІЗИКА                                                     11 червня
ХІМІЯ                                                        13 червня
 

Особливості вступу до ВНЗ у 2017 році:

  • У 2017 році приймаються сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років;
  • Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00хв. 25 липня;
  • Пріорітет надається регіональним навчальним закладам;
  • Вступники зможуть подати не більше дев'яти заяв на місця державного таа регіонального замовлення та не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі у конкурсі за кошти юридичних або фізичних осіб обмежуватись не буде.
  • Для конкурсного відбору вступників, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти будуть зараховані бали сертифікатів ЗНО з української мови та літератури (1), математики, історії України або біології за вибором внз(2), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться ЗНО або творчого конкурсу(3).
  • ВНЗ самостійно визначатимуть мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Завдання ЗНО:

Графік проведення ЗНО у 2017 році:

 

Предмет

Дата складання ЗНО

Розміщення на сайті УЦОЯО правильних відповідей до завдань ЗНО

Визначення результатів і порогового балу

Розміщення на інформаційних сторінках учасників їхніх результатів ЗНО

Передавання до шкіл відомостей з результатами ДПА

українська мова та література

23.05.2017

24.05.2017

до 14.06.2017

до 15.06.2017

до 15.06.2017

іспанська мова

25.05.2017

26.05.2017

до 14.06.2017

до 15.06.2017

до 15.06.2017

німецька мова

25.05.2017

26.05.2017

до 14.06.2017

до 15.06.2017

до 15.06.2017

французька мова

25.05.2017

26.05.2017

до 14.06.2017

до 15.06.2017

до 15.06.2017

англійська мова

29.05.2017

30.05.2017

до 14.06.2017

до 15.06.2017

до 15.06.2017

математика

31.05.2017

01.06.2017

до 14.06.2017

до 15.06.2017

до 15.06.2017

історія України

02.06.2017

06.06.2017

до 16.06.2017

до 19.06.2017

до 19.06.2017

російська мова

06.06.2017

07.06.2017

до 16.06.2017

до 19.06.2017

до 19.06.2017

біологія

08.06.2017

09.06.2017

до 16.06.2017

до 19.06.2017

до 19.06.2017

географія

12.06.2017

13.06.2017

до 22.06.2017

до 23.06.2017

до 23.06.2017

фізика

14.06.2017

15.06.2017

до 22.06.2017

до 23.06.2017

до 23.06.2017

хімія

16.06.2017

19.06.2017

до 22.06.2017

до 23.06.2017

до 23.06.2017

Графік проведення ЗНО у 2016 році:

 Основна сесія

5 травня

українська мова 
і література

11 травня

математика

13 травня

історія України

3 червня

російська мова

6 червня

іспанська мова

7 червня

англійська мова

8 червня

німецька мова

9 червня

французька мова

10 червня

біологія

13 червня

фізика

15 червня

географія

17 червня

хімія

Додаткова сесія

14 червня

українська мова 
і література

16 червня

математика

21 червня

історія України

22 червня

російська мова

23 червня

англійська мова

23 червня

іспанська мова

24 червня

німецька мова

24 червня

французька мова

29 червня

біологія

30 червня

фізика

1 липня

географія

4 липня

хімія